‘Mediese Dokters Ons sien alle oudersomme/ Samsa/ CANSA/ EKG’s/ LongFunksie toetsing/ PDP/ Versekerings ondersoeke/Vingerprik toetsing vir Suiker, Prostaat, HB, HbA1c , Cholesterol/ BINNEKORT ook ‘n volle ReisKliniek Medical Doctors We see all Ages/ Samsa/ CANSA/ ECG’s/ Lungfunction test/ PDP/ Insurance Medicals/ Fingerprik testing for Sugar, Prostate, HB, HbA1c , Cholesterol/ VERY SOON also a full Travel Clinic. Ook in Saldanha/ Also in Saldanha Fammed’

Video
Rating & Reviews
0
0 reviews
Contact Form